Inschrijven?

Bedankt voor je interesse in onze freinetschool!


Op zoek naar een school voor je kind? Wil je graag meer weten over GO! freinetschool De Zwierezwaai?

Elk jaar organiseren we een infomoment voor ouders die geïnteresseerd zijn om hun kind in onze school in te schrijven. 
We stellen de school uitgebreid voor met uitleg in een kleuterklas en in een klas van de lagere school. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. Niet te missen dus!
Op dinsdag 22 februari 2022 gaat er een 2e infomoment door op onze school.  Dit om 16u30 stipt.  Interesse om deel te nemen? Neem dan ten laatste vrijdag 18 februari 2022 contact op via mail. (bsvf.sec@sgr10.be).
 

Ben je overtuigd van onze freinetpedagogie en je wil overgaan tot inschrijven? 


Voorrangsperiode voor broers en zussen:
  • Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be: 15/11/2021 9u - 06/12/2020 16u
  • Toewijzing: 20/12/2021
  • Inschrijven op school: 10/01/2022 - 28/01/2022
Inschrijven zonder voorrang:
  • Infosessie stad Vilvoorde: 
  • Maak indien gewenst een afspraak voor een digitaal gesprek met de directie op bsvf.dir@sgr10.be
  • Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be: 23/02/2022 9u - 31/03/2022 16u
  • Toewijzing: 26/04/2022 - 30/04/2022
  • Inschrijven op school: 02/05/2022 - 25/05/2022
Start vrije inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023: 01/06/2022 om 9 uur.

Vanaf 9 uur stipt kan u via mail (bsvf.sec@sgr10.be) een aanvraag tot inschrijving doen. 
Aanvragen voor 9 uur zullen niet verwerkt worden!

Gelieve volgende gegevens te vermelden:
Naam + voornaam leerling
Telefoonnummer
Geboortedatum
Leerjaar waarvoor ingeschreven wil worden
Adres (straat - huisnummer - postcode - gemeente)

U ontvangt in de daaropvolgende 2 weken een antwoord op uw aanvraag.