Praktische info

Voor- en naschoolse opvang

De betalende voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de school. Er is dagelijks opvang van 7u30 tot 8u15. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start de naschoolse opvang vanaf 15u25 tot 18u. Op woensdag is er opvang van 12u25 tot 18u.   Bij het brengen of afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om iedere keer aan de begeleider te melden dat het kind werd gebracht of afgehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan onbekende personen. Indien uw kind occasioneel door iemand anders dan gewoonlijk wordt afgehaald, geef dan zeker een seintje aan de begeleiders of de klasleerkracht.   Overzicht kosten opvang     1 kind Per begonnen half uur Vanaf het 2e kind Per begonnen half uur Ochtend 07u30 – 08u00 € 1,00 € 0,50 08u00 – 08u15 € 1,00 € 0,50 08u15 – 08u45 gratis Gratis     Avond 15u25 – 16u00 Gratis   16u00 – 16u30 € 1,00 € 0,50 16u30 – 17u00 € 1,00 € 0,50 17u00 – 17u30 € 1,00 € 0,50 17u30 – 18u00 € 1,00 € 0,50     Woensdag 12u30 – 13u00 gratis gratis 13u00 – 13u30 € 1,00 € 0,50 13u30 – 14u00 € 1,00 € 0,50 14u00 – 14u30 € 1,00 € 0,50 14u30 – 15u00 € 1,00 € 0,50 … - 18u00 Per begonnen half uur  € 1,00 Per begonnen half uur € 0,50                          De naschoolse opvang eindigt om 18u00 stipt. Na 18u00 is er geen opvang meer. Ouders die de kinderen te laat komen afhalen betalen een extra bijdrage van 5 euro per begonnen kwartier.